Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Marsa Park

Wyburzenie kilkunastu obiektów kubaturowych w Warszawie – przygotowanie pod budowę Business Parku

 • Wyburzenie kilkunastu obiektów kubaturowych
 • sprzątanie gruzu
 • sprzątanie gruzu
 • rozbiórka budynków
 • rozbiórka budynku
 • kończenie rozbiórki budynku
 • Wyburzenie obiektów kubaturowych
 • resztki po wyburzeniu obiektów kubaturowych
 • gruz po wyburzeniu obiektów kubaturowych
 • podczas wyburzania obiektów kubaturowych
 • koparka z chwytakiem
 • koparka z chwytakiem
 • rozbiórka marsa park
 • rozbiórka budynków
 • rozbiórka
 • sprzątanie po rozbiórkach
 • resztki po rozbiórkach
 • gruz po rozbiórkach
 • rozbiórka obiektów kubaturowych
 • rozbiórka obiektów kubaturowych
 • rozbiórka koparką obiektów kubaturowych
 • rozbiórka koparką obiektów kubaturowych
 • rozbiórka koparką obiektów kubaturowych
 • rozbiórka filaru
 • rozbiórka filaru
 • kończenie rozbiórki
 • kończenie rozbiórki
 • sprzątanie po rozbiórce
 • sprzątanie po rozbiórce
 • sprzątanie po rozbiórce i przygotowywanie placu do budowy
 • maszyna do kruszenia gruzu

Nasi partnerzy