Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Usuwanie azbestu

Zajmujemy się usuwaniem azbestu, wykonując to zadanie przy pomocy specjalistycznego sprzętu i zachowując wszelkie zasady BHP, związane z pracą z tym niebezpiecznym dla zdrowia i życia materiałem. Najczęstszym przypadkiem, w którym trzeba coś zrobić z azbestem w budynkach, jest sytuacja, w której dach został pokryty eternitem. Ze względu na swoje właściwości materiał ten był szeroko stosowany na terenie całego kraju czy nawet świata, jednak dopiero po czasie okazało się, z jak naprawdę niebezpieczna jest ten materiał. Kluczem do usuwania eternitu m.in. z poszyć dachowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, czego szczególnie przestrzegamy niezależnie od zlecenia.

Usuwanie azbestu to zadanie dla specjalistycznych, ściśle wykwalifikowanych podmiotów. Zdecydowanie odradzamy, by podejmować takie działania na własną rękę. I to nie tylko dlatego, że azbest jest śmiertelnie niebezpieczny, ale też dlatego, że nie mając doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, nie zorganizują Państwo właściwego transportu oraz utylizacji odpadów, co w wypadku azbestu wiąże się z dodatkowymi restrykcjami. Warto podkreślić, że w codziennej pracy korzystamy nie tylko z szerokiej wiedzy i konkretnych kwalifikacji naszych specjalistów, ale wspiera nas również najwyższej jakości sprzęt, w tym fachowa odzież ochronna, bez której nie powinno się nawet myśleć o usuwaniu azbestu.

Kiedy materiał zostanie już ściągnięty z dachu lub usunięty z innych części budynku, należy pomyśleć o jego skutecznym i bezpiecznym unieszkodliwieniu.

Utylizacja azbestu

Po jego usunięciu, zajmujemy się utylizacją azbestu. Jako substancja niebezpieczna, azbest wymaga odpowiedniego miejsca składowania i sposobu bezpiecznego transportu. Zajmujemy się także i tą częścią całego procesu, który ma na celu usunięcie tej niebezpiecznej substancji z otoczenia, w którym znajdują się ludzie. Zajmujemy się organizacją transportu, który w bezpieczny sposób przewiezie materiały wykorzystujące azbest do dedykowanych miejsc jego składowania. Dzięki temu materiał ten przestaje być zagrożeniem.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w który pracujemy z azbestem czy eternitem pokrywającym dachy lub chcą się dowiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić przy realizacji inwestycji, której kluczowym etapem jest usunięcie azbestu, zapraszamy do kontaktu.

Nasi partnerzy