Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Recykling

system certyfikacji iso 14001

Od 2007 roku Euro Metal posiada certyfikat ISO 14001, co świadczy o tym, iż sprawy związane z ochroną środowiska są jednym z naszych priorytetów. Nasza działalność jest jednoznacznie związana z szeroko pojętym rozwojem i wdrażaniem obowiązujących norm środowiskowych. Posiadamy wszelkie uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów.

Certyfikat ISO
  • selekcję każdego rodzaju odpadów już na etapie prac rozbiórkowych – odpady są automatycznie oddzielane i gromadzone w taki sposób, aby mogły zostać natychmiast zutylizowane: gruz, złom, odpady konstrukcyjne, chemiczne, niebezpieczne, drewno, szkło, papa, PCV itd…
  • przekazanie odpadów na odpowiednie składowiska w zależności od rodzaju – stała współpraca ze sprawdzonymi partnerami na terenie całego kraju.
  • racjonalne wykorzystanie surowców pierwotnych : gruz jest odzyskiwany własnymi środkami dzięki użyciu mobilnej kruszarki.
  • dowód przejrzystości działań, przekazując zleceniodawcy odpowiednią dokumentację (Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji Odpadów).

Nasi partnerzy