Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Usuwanie azbestu

Zajmujemy się usuwaniem azbestu, wykonując to zadanie przy pomocy specjalistycznego sprzętu i zachowując wszelkie zasady BHP, związane z pracą z tym niebezpiecznym dla zdrowia i życia materiałem. Najczęstszym przypadkiem, w którym trzeba coś zrobić z azbestem w budynkach, jest sytuacja, w której dach został pokryty eternitem. Ze względu na swoje właściwości materiał ten był szeroko stosowany na terenie całego kraju czy nawet świata, jednak dopiero po czasie okazało się, z jak naprawdę niebezpieczna jest ten materiał. Kluczem do usuwania eternitu m.in. z poszyć dachowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, czego szczególnie przestrzegamy niezależnie od zlecenia.

Utylizacja azbestu

Po jego usunięciu, zajmujemy się utylizacją azbestu. Jako substancja niebezpieczna, azbest wymaga odpowiedniego miejsca składowania i sposobu bezpiecznego transportu. Zajmujemy się także i tą częścią całego procesu, który ma na celu usunięcie tej niebezpiecznej substancji z otoczenia, w którym znajdują się ludzie. Zajmujemy się organizacją transportu, który w bezpieczny sposób przewiezie materiały wykorzystujące azbest do dedykowanych miejsc jego składowania. Dzięki temu materiał ten przestaje być zagrożeniem.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w który pracujemy z azbestem czy eternitem pokrywającym dachy lub chcą się dowiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić przy realizacji inwestycji, której kluczowym etapem jest usunięcie azbestu, zapraszamy do kontaktu.

Nasi partnerzy