Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Rozbiórki budynków

Świadczymy usługi rozbiórki budynków przy zastosowaniu nowoczesnych technik, umożliwiających odzyskanie nawet całych elementów konstrukcji danego obiektu. Zależnie od oczekiwań inwestorów i konkretnego przypadku, dostosowujemy nasze narzędzia i techniki pracy, dzięki czemu oferujemy kompleksową realizację rozbiórki, nawet w przypadku skomplikowanych sytuacji.

Rozbiórka budynków, wbrew obiegowej opinii, nie jest tożsama z wyburzeniem budynku, chociaż różnica między nimi jest dosyć subtelna. Co prawda w polskim prawodawstwie nie istnieje rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami, jednak nie oznacza to, że ono nie istnieje. W obu przypadkach należy uzyskać odpowiednie zezwolenia i przeprowadzić wymagane procedury. Ich odmienność pojawia się w specyfice prowadzonych prac. Rozbiórka budynku nie zawsze oznacza kompletnego usunięcia obiektu i może być dokonana ręcznie, natomiast wyburzenie skutkuje zupełnym zrównaniem z ziemią budynku.

Rozbiórki hal magazynowych

Specjalizujemy się w rozbiórkach hal magazynowych i odzyskiwaniem maksimum wykorzystanych na ich budowę materiałów budowlanych. Przy budynkach wykorzystujących stal w swojej architekturze, zajmiemy się cięciem konstrukcji metalowych, dzięki czemu materiał może zostać przetworzony i wykorzystany ponownie.

Rozbiórki budynków biurowych

Wykonujemy rozbiórki budynków biurowych, które ze względów na swój stan techniczny czy przyszłe plany co do terenu na zabudowy, muszą zostać usunięte. Do przeprowadzenia niezbędnych prac wykorzystujemy takie techniki, które pozwalają na odzyskanie powstałego gruzu i innych materiałów budowlanych. Dbamy także o realizację rozbiórek zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami. Zajmiemy się rozbiórką budynków biurowych o małej, średniej i dużej kubaturze z jednakowym profesjonalizmem.

Rozbiórki poddasza

Rozbiórki poddasza wykonywane przez naszą firmę są na terenie nie tylko Warszawy, ale też całego kraju. Pozwalają one na przeprowadzenie gruntownego remontu czy innych zmian w projekcie danego budynku.

Nasi partnerzy