Euro Metal Sp. z o.o. Al. Szucha 16/23, 00-582 Warszawa

fax: 22 100 23 01

Blog

 • Jak uporządkować teren po rozbiórce budynku?
  kontener z gruzem

  Prowadząc rozbiórkę obiektów budowlanych, należy zadbać nie tylko o kwestie bezpieczeństwa, ustalić odpowiednie do charakteru budynku metody pracy i sposoby zabezpieczenia terenu wokół. Niezwykle istotne jest również sprawne porządkowanie terenu podobnie zresztą jak podczas ich […]

  czytaj dalej

 • Czy gruz budowlany podlega recyklingowi?
  gruz

  W dzisiejszym świecie recykling to bardzo ważne pojęcie, oznaczające ponowne wykorzystanie zużytych materiałów, które mogą jeszcze posłużyć do stworzenia czegoś nowego. Termin ten kojarzony jest przede wszystkim z odpadami nam najbliższymi, takimi jak m.in. plastik. […]

  czytaj dalej

 • Jak przeprowadzić demontaż instalacji elektrycznych w budynku?
  instalacja elektryczna

  Sprawnie działająca instalacja elektryczna jest podstawą wygodnego i bezpiecznego funkcjonowania w danym budynku. Niestety, w niektórych sytuacjach okazuje się, że konstrukcja, z której korzystaliśmy do tej pory jest już całkowicie niesprawna i wymaga gruntownych zmian. […]

  czytaj dalej

 • Dlaczego należy usuwać azbest z dachów?
  azbest

  Na nasze zdrowie ma wpływ wiele elementów – zarówno tych związanych z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie, jak i tych, które dotyczą szkodliwych czynników zewnętrznych. Zdarza się, że to, co do niedawna było uznawane […]

  czytaj dalej

 • Jakie formalności powinny być dopełnione, aby rozbiórka budynku przebiegła zgodnie z przepisami?
  rozbiórka

  Prawo budowlane określa, że rozbiórka budynku jest rodzajem prac budowlanych. Wynika to z konieczności określenia konsekwencji związanych z wymaganiami określającymi procedury i pozwolenia administracyjne na dokonanie rozbiórki. Formalności te powinny zostać dopełnione zanim rozpoczniemy prace […]

  czytaj dalej

 • Na czym polega remediacja terenu?
  Remediacja terenu

  Remiediacją terenu nazywa się ogół działań, zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia zanieczyszczeń gruntu, powstałych w wyniku działalności człowieka. W efekcie remiediacji następuje przywrócenie glebie i wodom gruntowym ich wcześniejszych wartości użytkowych. W trakcie remediacji usuwa […]

  czytaj dalej

 • Jak przeprowadzić proces wyburzenia kotłowni?
  wyburzanie kotłowni

  Kotłownia to budynek, w którym zlokalizowany jest kocioł grzewczy lub piec przemysłowy i kluczowe w celu jego obsługi instalacje. Stare, nieczynne kotłownie wraz z przylegającymi do nich zabudowaniami m.in. fabryk i elektrociepłowni szpecą otoczenie i […]

  czytaj dalej

 • Jakie prace ziemne wykonuje się przy wyburzeniach?
  prace ziemne

  Wyburzanie budynków nie wiąże się jedynie z likwidacją konstrukcji. Równie ważne jest pozostawienie gruntu w stanie, który nadaje się do dalszego użytku. Częścią każdego obiektu budowlanego są wszak jego fundamenty, a te są osadzone głęboko […]

  czytaj dalej

 • Różnice między rozbiórkami ręcznymi a mechanicznymi
  rozbiórki ręczne

  Każdy się zgodzi, że wzniesienie budynku wymaga wiele pracy i wysiłku. Tymczasem nie mniej absorbujący jest proces jego rozbiórki, w którym liczą się doświadczenie oraz przygotowanie. Do dyspozycji mamy różne metody prowadzenia prac. W poniższym […]

  czytaj dalej

 • Jak przygotować budynek do rozbiórki?
  budynek do rozbiórki

  Rozbiórka budynku to trudny i wymagający wsparcia profesjonalistów proces. Nie należy wykonywać prac samodzielnie, bo grozi to poważnymi problemami i stwarza ogromne zagrożenie. Rozbiórka budynku może przebiegać w różny sposób, co jest związane m.in. z […]

  czytaj dalej

Nasi partnerzy